What We Wear

Wie zijn wij?
Voor het Smart Solotions programma zijn verschillende studenten aangesteld voor het maken van een art tech sculptuur. De studenten komen van de opleidingen Technische Natuurkunde, Mechatronics, Werkbouwtuigkunde, Creative Bussiness en Fashion and Textile Technologies. Dit houdt in dat de groep uit studenten bestaat met verschillende disciplines en kwaliteiten. De verschillende eigenschappen hebben het mogelijk gemaakt een technisch kunst sculptuur te maken. De doelgroep van het kunstwerk zijn studenten en het kunstwerk is geplaatst in het Saxion gebouw. Het kunstwerk is gemaakt om studenten te inspireren en de kennis van de techniek achter het kunstwerk aan te wakkeren.  

De creativiteit van de groep en technische kennis heeft ertoe geleid dat er een echt concept is neergezet.  

Opdracht
De doelgroep van het project zijn studenten. De sculptuur komt in Saxion te hangen. Als groep willen we de sculptuur niet alleen laten inspireren tot techniek maar ook de oneindig veel mogelijkheden die we als studenten hebben. Saxion biedt in totaal 66 verschillende opleidingen aan. Als student is het vaak lastig om een keuze te maken en kom je vaak tot andere inzichten tijdens het kiezen van een opleiding.  

Tijdens het proces zijn wij er als groep achter gekomen dat we spiegels in de sculptuur willen verwerken. De spiegels staan voor zelfreflectie en de uitstraling die verschillende studenten hebben. De uiteindelijke sculptuur zal een infinity mirror worden die kan veranderen in een spiegel. De infinity staat voor de oneindig mogelijkheden die we als studenten hebben.  

Het proces 
De opdracht die de groep van Art of Tech heeft gekregen was erg vrij in richtlijnen. Dit gaf de groep de mogelijkheid om de eigen creativiteit vrij te laten in de opdracht. Om tot een idee te komen zijn we begonnen met verschillende brainstormsessies. Deze brainstormsessies hebben ervoor gezorgd dat wij een keuze hebben kunnen maken voor het thema van het kunstwerk. We zijn begonnen met vijf verschillende thema’s die uiteindelijk tot concepten hebben geleid. Door alle concepten tegen elkaar op te wegen is er het beste concept uitgekomen. Het gekozen concept is verbeterd, aangepast en uitgewerkt. Voordat het concept uitgewerkt werd is er eerst een prototype gemaakt om het effect van de infinity mirror te testen. Door eerst een prototype te maken is het proces van het maken van een infinity mirror duidelijk geworden. Hierdoor werd ook duidelijk waar we eventueel tegen aan kunnen lopen en waar rekening mee gehouden moet worden. Zo kwamen we er tijdens het prototype achter dat de felheid van de lichten erg van belang waren, maar ook de kwaliteit van de voor en achterwand.  

Hier zijn we opnieuw verder gaan met verbeteren en uitwerken. Zodra het hele concept duidelijk werd zijn de technische tekeningen gemaakt. Omdat de sculptuur in het Saxion gebouw wordt geplaatst, moet er rekening gehouden worden met het vragen van toestemming en een aantal eisen die Saxion stelt voor het plaatsen van een kunstwerk. Zodra alle eisen duidelijk waren en de toestemming gegeven was zijn we aan de slag gegaan met het bestellen van alle benodigdheden, zodat de sculptuur daadwerkelijk gemaakt kon worden.  

Hoe werkt het? 
De sculptuur heeft een afmeting van 2 meter breed en 1,5 meter hoog. Deze bestaat uit een spiegel en een two way mirror. De two way mirror bestaat uit plexiglas met een folie erop aan één zijde. Deze folie zorgt ervoor dat je niet door het glas heen kan kijken. Dit verandert wanneer er licht achter geplaatst wordt. Het licht zorgt ervoor dat er door de eerst laag heen gekeken kan worden en de spiegel zorgt ervoor dat dit licht oneindig keer gereflecteerd wordt. Zodra erg niemand voor de sculptuur staat zal de sculptuur lijken op een normale spiegel. Wanneer er iemand voor de sculptuur gaat staan gaat de ledverlichting aan en verandert de spiegel in een infinity mirror. Dit is ook op de afbeelding te zien. Sensoren die in de sculptuur verwerkt zijn zullen ervoor zorgen dat personen gedetecteerd kunnen worden en hiermee de verlichting aan of uit schakelen.  

Storytelling 
Binnen het Saxion zijn er veel verschillende soorten mensen en opleidingen. Saxion probeert deze verschillende opleidingen samen te brengen door projecten als Smart Solutions. Dit concept is bij ons blijven hangen en werd daarom ook het uitgangspunt van de sculptuur. We vinden het als groep belangrijk om een sculptuur neer te zetten waar mensen zichzelf in terug kunnen vinden. We zeiden dan ook tegen elkaar: “De sculptuur moet ‘iets’ hebben voor iedereen”. De infinity mirror staat voor de oneindigheid aan richtingen die je op kunt gaan vanuit Saxion. De spiegel is bekleed met werkkleding uit verschillende vakgebieden. Op deze manier laten wij zien dat er genoeg keuze is, maar ook dat de opleidingen samenkomen en samen kunnen werken. Wij hopen een gevoel van verbondenheid over te brengen met dit sculptuur. 

Dit sculptuur is gemaakt door Hugo, Maud, Rumairy, Britt en Rik. Met dank aan Art of Tech en Hogeschool Saxion.